BIẾT ƠN THẦY CÔ

BIẾT ƠN THẦY CÔ

Tác giả:Trung Kiên (biên soạn)
Nhà xuất bản: Thanh niên
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: TNV 1553/2019
Nội dung: Quyển sách tuyển chọn những câu chuyện ý nghĩa về lòng biết ơn thầy cô mang tính nhân văn và giáo dục sâu sắc. Hãy biết cảm ơn và biết ơn những người thầy, người cô đã dạy dỗ hay nâng đõ chúng ta dù chỉ một lần trong đời! Một lời cảm ơn chân thành đối với người thầy luôn được xuất phát từ một hành động chân thành.