NHÀ GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

NHÀ GIÁO VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Tác giả: Thanh Huệ 
Nhà xuất bản: Dân trí
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 1044/2012
Nội dung: Cuốn sách tập hợp chân dung những người thầy ưu tú nhất qua các thời kỳ được lưu danh vào sử sách. Người đọc có thể tìm hiểu về thành tích, sự nghiệp, những tấm gương sáng ngời của các nhà giáo có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực giáo dục Việt Nam. Cuốn sách cũng trình bày những tiêu chuẩn, thủ tục quy trình xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.