CÂY VỸ CẦM CUỒNG NỘ : CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI THẦY HÀ KHẮC VÀ NGHỆ THUẬT HOÀN THIỆN CON NGƯỜI

CÂY VỸ CẦM CUỒNG NỘ : CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI THẦY HÀ KHẮC VÀ NGHỆ THUẬT HOÀN THIỆN CON NGƯỜI

Tác giả: Joanne Lipman, Melanie Kupchynsky ; Phạm Linh dịch
Nhà xuất bản: Văn học
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 1419/2017
Nội dung: Cuốn sách cho ta những bài học, không chỉ trong phạm vi học tập , định hướng thành công, mà cả về nhân sinh trong cuộc sống, cách yêu thương chia sẻ, vượt qua khó khăn, cách cảm nhận hạnh phúc.