THƠ NHÀ GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. T.2

THƠ NHÀ GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. T.2

Tác giả:Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Trẻ
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 6831/A
Nội dung: Sách tập hợp các bài thơ của các tác giả là nhà giáo sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh