GIÁO SƯ TÔN THẤT TÙNG NGƯỜI THẦY THUỐC MẪU MỰC CỦA NHÂN DÂN

GIÁO SƯ TÔN THẤT TÙNG NGƯỜI THẦY THUỐC MẪU MỰC CỦA NHÂN DÂN

Tác giả:Nguyễn Đức Hinh ... [và nh.ng. khác] sưu tầm, biên soạn
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 2861/2013
Nội dung: Sách chia thành hai phần như sau:
- Phần thứ nhất: Giáo sư Tôn Thất Tùng sống mãi trong lòng bạn bè, đồng chí và đồng nghiệp.
- Phần thứ hai: Các bài viết của giáo sư Tôn Thất Tùng.
Nội dung sách thể hiện tình cảm yêu quý, kính trọng, cảm phục của bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, học trò cả trong nước và quốc tế, cũng như những bệnh nhân được tiếp xúc và chữa trị từ ông. Trong những trang hồi ký do ông viết, thể hiện được tình cảm sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người đã định hướng cho ông, là động lực để ông phấn đấu xứng đáng là một Thầy thuốc gương mẫu, y đức vẹn toàn.