BÙI Y - CUỘC ĐỜI MỘT NHÀ GIÁO

BÙI Y - CUỘC ĐỜI MỘT NHÀ GIÁO

Tác giả:Bùi Phụng, Bùi Vũ Minh;
Nhà xuất bản:  Văn nghệ
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VN 1814/2002
Nội dung: Bùi Ý (1923 - 1989) là một nhà giáo, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, nhà biên dịch Việt Nam. .Ông bắt đầu cuộc đời dạy học rất sớm khi ông mới ngoài 20 tuổi. Hơn bốn mươi năm giảng dạy ông đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò, nhiều người đã trở thành những nhà khoa học nổi tiếng, những nhà nghiên cứu đầu ngành về tiếng Anh,