THƠ NHÀ GIÁO / NHIỀU TÁC GIẢ

THƠ NHÀ GIÁO / NHIỀU TÁC GIẢ

Tác giả:Lê Lâm, Quý Tháp tuyển chọn
Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VN 688/2011
Nội dung: Thầy cô, bạn bè và mái trường luôn là những hình ảnh đẹp, thân thương khó phai mờ trong tâm trí mỗi người. Hình ảnh ấy đã đi vào thơ ca nhiều thế hệ, trong nhiều tập thơ. Và tập thơ “Thơ nhà giáo ” của nhiều tác giả do Lê Lâm, Quý Tháp tuyển chọn là một tập sách góp thêm những lời trang trọng và tình cảm mến thương dành cho thầy cô, bè bạn, mái trường…