THẦY GIÁO VIỆT NAM MƯỜI THẾ KỶ

THẦY GIÁO VIỆT NAM MƯỜI THẾ KỶ

Tác giả:Vũ Ngọc Khánh
Nhà xuất bản: Thanh niên
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VN 977/2000
Nội dung: Cuốn sách Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ của tác giả Vũ Ngọc Khánh do Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ấn hành năm 2012 sẽ mang đến nhiều tư liệu mới mẻ nhưng vô cùng quý giá về vấn đề này. 653 trang sách (khổ 16 x 24 cm), không phải là nhiều nhưng cũng đủ để GS. Vũ Ngọc Khánh đưa chúng ta đi suốt một chặng đường dài gần 10 thế kỷ để tìm hiểu về những người đặt nền móng cho ngành giáo dục nước ta, những bậc thầy của những người thầy. Bởi ông cũng là một trong những người học trò của thời đất nước còn chịu nhiều ách thực dân. Sẵn có niềm đam mê, sự tâm huyết với ngành giáo dục tác giả Vũ Ngọc Khánh đã cho người đọc có được những tư liệu quý khi đọc phần thứ nhất của quyển sách: Các thầy giáo từ thế kỷ XIX trở về trước.