GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG : TÀI LIỆU DÙNG CHO GIÁO VIÊN THPT / 

GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG : TÀI LIỆU DÙNG CHO GIÁO VIÊN THPT / 

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Nhà xuất bản: Hà Nội
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 3192/2013
Nội dung: Cuốn sách gồm 4 phần : Phần 1. Đặc điểm phát triển tâm lý của học sinh tiểu học.
Phần 2. Giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học. Phần 3. Giáo dục kỹ năng sống cho HS tiểu học.Phần 4. Một số trò chơi GD giá trị và kỹ năng sống cho HS tiểu học. Tác giả biên soạn cuốn sách giúp cho giáo viên trung học trong việc tổ chức thực hiện giáo dục học sinh trung học giá trị kỹ năng sống trong nhà trường.