ĐÌNH NGUYÊN HOÀNG GIÁP ĐÀO NGUYÊN PHỔ : NHÀ CHÍ SĨ TRUNG KIÊN, NHÀ BÁO TIÊN PHONG, NHÀ GIÁO DỤC MANG TƯ TƯỞNG CANH TÂN /

ĐÌNH NGUYÊN HOÀNG GIÁP ĐÀO NGUYÊN PHỔ : NHÀ CHÍ SĨ TRUNG KIÊN, NHÀ BÁO TIÊN PHONG, NHÀ GIÁO DỤC MANG TƯ TƯỞNG CANH TÂN /

Tác giả:Chương Thâu
Nhà xuất bản: Văn hóa-thông tin
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 3308/2014
Nội dung: Đào Nguyên Phổ (1861 - 1908), tên cũ là Đào Văn Mại, tự là Cần Giang, Hoành Hải hiệu là Tảo Bi, xuất thân trong một gia đình Nho học ở xã Thượng Phán, tổng Đồng Trực, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình (nay là xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ). Ông vốn thông minh, học giỏi, đỗ Cử nhân ở tuổi 17 (1877). Sau một thời gian dạy học ở địa phương gần nhà, năm 23 tuổi (1884), được bổ chức Giáo thụ huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) rồi Tri huyện Võ Giàng (tỉnh Bắc Ninh), nhưng bị bãi chức vì để "mất trộm" tiền thuế của huyện. Ông lại đi dạy học ở Nam Định, giao du với các chí sĩ yêu nước...