MỘT SỐ CẢM NHẬN VỀ TƯ TƯỞNG - HÀNH ĐỘNG CỦA HỒ CHÍ MINH

MỘT SỐ CẢM NHẬN VỀ TƯ TƯỞNG - HÀNH ĐỘNG CỦA HỒ CHÍ MINH

Tác giả:Đoàn Duy Thành
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 2885/2011
Nội dung: Tác giả Đoàn Duy Thành đã viết cuốn sách qua một quá trình dài nghiền ngẫm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tài liệu, sách báo viết về Người. Ông quan niệm đây cũng là nhiệm vụ của một người Đảng viên, đồng thời để giáo dục, rèn luyện cho con cháu làm người có ích cho gia đình, cho xã hội, và cũng là để góp phần nhỏ bé với các nhà lý luận, các nhà hoạch định chính sách quốc gia nghiên cứu về Hồ Chí Minh.