HỒ CHÍ MINH - MỘT NGƯỜI CHÂU Á CỦA MỌI THỜI ĐẠI

HỒ CHÍ MINH - MỘT NGƯỜI CHÂU Á CỦA MỌI THỜI ĐẠI

Tác giả:
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 532/2011
Nội dung: Cuốn sách đã tuyển chọn các bài nói và viết trong vô vàn bài nói và viết của lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các nhà chính trị - xã hội, các xã luận đăng tải trên báo, tạp chí các nước, hồi ký, hồi ức của bạn bè trên thế giới, những người đã có may mắn được sống, gặp gỡ và tiếp xúc với Bác Hồ. Qua những trang viết của bạn bè khắp năm châu, một lần nữa chúng ta được “chiêm ngưỡng” vị lãnh tụ kính yêu của mình trong lòng nhân dân thế giới.