XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tác giả:Bùi Đình Phong
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TPHCM
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 3394/2019
Nội dung: "Trên cơ sở khảo cứu quá trình Bác viết "Di chúc" với tinh thần lạc quan, thư thái - tác giả tập trung phân tích "Di chúc" như một quốc bảo xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, mang sinh khí của công cuộc đổi mới. Đó là một kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, về các nội dung chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thể hiện một quyết tâm và niềm tin trong cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi".