Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

Triển lãm sách Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Triển lãm sách Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Số 69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bản đồ
Điện thoại:
+ 84 (028) 3 8 225 055

Fax:
+ 84 (028) 3 8 299 3188
Thông tin của Bạn: