TÀI LIỆU HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH HỒ CHÍ MINH
SÁCH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ
TÀI LIỆU QUÝ HIẾM
TÀI LIỆU HÁN NÔM
XUẤT BẢN PHẨM THƯ VIỆN
SÁCH ĐIỆN TỬ
KỸ NĂNG ĐỌC

GIỚI THIỆU VỀ TRIỂN LÃM

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm trực tuyến “Chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam mới là một trong những thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và công lao to lớn của Bác Hồ. Công lao trời biển của Bác Hồ đối với cách mạng nước ta nói chung và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám nói riêng, luôn trường tồn cùng lịch sử dân tộc, sống mãi trong lòng nhân dân ta, đã, đang và sẽ là những chỉ dẫn quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta hiện nay.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng các Bộ sưu tập theo chủ đề, bao gồm hình ảnh, sách báo, … Tài liệu được giới thiệu dưới dạng toàn văn, giới thiệu tóm tắt, thông tin thư mục.

Thư viện trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi.